Mapa Turystyczna Warmii i Mazur

przyroda, historia, szlaki i ścieżki – miejsca znane… i takie które dopiero odkryjemy

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Granica Warmii

Email Drukuj PDF

Niewielu mieszkańców naszego regionu, a tym bardziej przybywających tu turystów jest w stanie z pewnością odpowiedzieć na pytanie gdzie właściwie znajduje się Warmia, a gdzie Mazury.

Przedstawiam zatem mapę, która mam nadzieję, pomoże odnaleźć się w tych historycznych krainach. Na początek Warmia.

Ziemie które do dziś określamy jako Warmię, wydzielone zostały z obszaru diecezji  warmińskiej ok. roku 1251 – w początkach sprawowania urzędu pierwszego biskupa warmińskiego, Anzelma – jako przynależne biskupowi dominium.  Odtąd na terenie tym biskupi warmińscy sprawowali władzę nie tylko duchową, ale także świecką, co zapewniało z kolei pozyskiwanie środków na utrzymanie biskupa i kapituły.  Granice dominium z tego pierwszego okresu trudno odtworzyć, ale jak należy rozumieć, sięgały nieco dalej na wschód w stosunku do tych pokazanych na mapie.  Okolice Pasymia, Kętrzyna i Bartoszyc  wyrokiem sądu rozjemczego z 1375 roku przeszły w ręce zakonu krzyżackiego. Tak ukształtowany obszar przetrwał już bez istotnych zmian do 1772 roku, do I rozbioru Polski.

Warmia przez cały ten czas zarządzana przez biskupów zachowała dużą niezależność. Po II pokoju toruńskim w 1466 roku w całości weszła w skład Królestwa Polskiego wyraźnie rysując się swym terytorium na tle Prus Zakonnych – potem Książęcych. Warto w tym miejscu podkreślić, że po sekularyzacji zakonu, stała się też enklawą katolicyzmu.

Po zaborze Warmii przez Prusy, biskupi utracili władzę świecką, a funkcjonujące wcześniej jednostki administracyjne – komornictwa, zastąpiły powiaty: braniewski, lidzbarski, reszelski i olsztyński. To właśnie w ich granicach zewnętrznych odczytać możemy z dużą dokładnością granice dawnej Warmii.

Do wykreślenia granic posłużyły mi archiwalne niemieckie mapy topograficzne w skali 1:25000, tzw. Messtischblatty. Udostępnione są przez niekomercyjne składnice internetowe i zebrane w ramach projektu MAPSTER.

Mapa Świętej Warmii – prezentuję także obraz archiwalnej mapy Warmii – dzieło Jana Fryderyka Enderscha z 1755 roku. Mimo oczywistych niedokładności w opracowaniu osiemnastowiecznego kartografa i trudności w skalibrowaniu mapy, przebieg granicy jest bardzo zbliżony.

Małe zmiany (marzec 2011) w sposobie skalibrowania mapy spowodowały nieco lepsze dopasowanie mapy do rzeczywistych współrzędnych. Stara wersja kalibrowana była tylko wg krawędzi. Obecnie, domyślnie widoczna mapa została potraktowana narzędziem do georeferencji i kalibrowana wg punktów.
Dodałem też mały panel do sterowania przezroczystością - życzę miłej zabawy i nauki.

 

 

 

 

Kreśląc granice Warmii porównywałem archiwalne mapy z obecnym podziałem administracyjnym.  Jak się okazuje w wielu miejscach granice gmin i powiatów nadal prowadzą tak jak przed wiekami choć układ całego terytorium został już zatarty. Większość terytorium Warmii mieści się w granicach powiatów: olsztyńskiego, lidzbarskiego i braniewskiego. Największe zmiany zaszły w przebiegu południowo-wschodnich granic Warmii, które dawniej stanowiły proste odcinki, nie związane z naturalnymi formami terenowymi – zupełnie jak obecna granica z Obwodem Kaliningradzkim Wink

Do mapy będę dodawał także lokalizację materialnych śladów warmińskiej granicy – tych autentycznych i tych pojawiających się współcześnie, dzięki lokalnym działaniom miłośników historii i tradycji regionalnych.

Poprawiony: poniedziałek, 07 września 2015 22:09  

Komentarze  

 
+2 # ola 2013-01-12 08:59
Bardzo dziękuję za to opracowanie. Bardzo mi się przydało.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
0 # kazimierz KATOWICE 2013-02-21 01:24
Wdzięczny jestem za to opracowanie bo w szkole nie uczono o tym regionie .1970-1975.pragnąłbym poznać ludzi tego regionu jak będę na urlopie . Pozdrawiam WARMIAKÓW
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 
 
0 # Krzysztof 2015-09-03 11:35
Z moich dociekań wynika, że granica Warmii pomiędzy Łęgutami a Pelnikiem przebiegała inaczej niż zaznaczona powyżej. Rzeka Pasłęka płynęła tam wtedy inaczej, omijając jezioro Łęguty i Isąg, na mapach jest nawet dolina zwana "Stara Pasłęka" pomiędzy Łęgutami a Nowym Młynem, gdzie Pasłęka łączyła się z Giłwą, kawałek dalej do Pasłęki wpadała struga płynąca od jeziora Isąg. Jeśli granica była na Pasłęce to do czasu sztucznego przekopu na odcinku Łąguty - jezioro Łęguty za spadkiem prawie 4 metry i następnego w Łęguckim Młynie, gdzie była tylko struga, granica ta przebiegała po obecnym starorzeczu gdzieś do XVII - XVIII w.
Odpowiedz | Odpowiedz z cytatem | Cytować
 

Reklama
Zapraszam do księgarni!
Reklama

Reklama