INFORMACJE

W prezenacji wykorzystałem plik mapy pochodzący z zasobów Wikimedia Commons
Poniżej informacje z Wikimedia:

Opis Polski: Mapa biskupstwa warmińskiego wykonana na zamówienie bp. Adama Grabowskiego w 1755. Autorem pracy jest kartograf i sztycharz z Elbląga Jan Fryderyk Endersch (1705-1796)
Latina: Tabula Geographica Episcopatum Warmiensem in Prussia. Heilsberg, solis habitatio episcopatem, longitudinem 38 graduum et 16 minutorum an insula Ferro numerat
English: Map of the bishopric of Warmia in Prussia, with modern day Polish names added to it.
Data 1755
Źródło reprint
Autor Johann Friedrich Endersch
Licencja Powyższe zdjęcie (lub inny plik multimedialny) jest własnością publiczną, ponieważ prawa autorskie do niego wygasły.
Prawo to stosuje się w Stanach Zjednoczonych, Australii, Unii Europejskiej i w tych państwach, gdzie prawo autorskie wygasa w 70 lat po śmierci autora.

Granicę Warmii (powiatów: braniewskiego, lidzbarskiego, reszelskiego i olsztyńskiego) nakreśliłem na podstawie archiwalnych map zebranych w ramach projektu MAPSTER

W panelu po prawej stronie można wyłączyć/włączyć mapę biskupstwa by zobaczyć przebieg granicy i obszar Warmii na tle mapy współczesnej.

Można też płynnie zmienić przezroczystość.

Generated by MapTiler/GDAL2Tiles, Copyright © 2008 Klokan Petr Pridal, GDAL & OSGeo GSoC