Okolice Olsztynka

Obszar przedstawiony na mapie turystycznej „Okolice Olsztynka” to pod różnymi względami ? obszar pogranicza. Spotykają się tu regiony fizycznogeograficzne i klimatyczne, dorzecza i krainy botaniczne, wreszcie historycznie jest to pogranicze Warmii i Mazur. Większość przedstawionego na mapie obszaru należy do Pojezierza Olsztyńskiego ukształtowanego przez tzw. lob Łyny, czyli wyodrębniający się w tym miejscu płat lodowcowy. Na zachód od doliny Drwęcy i Jeziora Mielno rozciąga się Garb Lubawski. Rozdzielał on w czasie fazy poznańskiej ostatniego zlodowacenia wiślański i mazurski płat lodowca. Co ciekawe, wymienione obszary zalicza się na podstawie różnic klimatu, roślinności i pochodzenia rzeźby do odrębnych obszarów Europy Wschodniej i Europy Zachodniej.

Na wschód od Olszynka leżą rozległe kompleksy leśne Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej. Mamy tu też liczne jeziora z dwoma największymi na Pojezierzu Olsztyńskim, jeziorem Łańskim i jeziorem Plusznym. Nic dziwnego, że większość, bardzo zróżnicowanej bazy noclegowej, skupia się w tej części. Na dużą uwagę zasługują malownicze doliny rzeczne. Ze względu na znaczne głębokości i kręty przebieg, są one bardzo atrakcyjne widokowo. Do najciekawszych należą: Źródła Łyny objęte ochroną rezerwatową, Czarci Jar ? czyli źródliska i dolina górnej Drwęcy (rezerwat ichtiologiczny na całej rzece), dolina Marózki zwłaszcza między Swaderkami, a Jeziorem Święte (ochrona w formie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego), oraz dolina górnej Pasłęki ? rezerwat ostoja bobrów. Marózka jest bardzo atrakcyjnym choć nie łatwym szlakiem kajakowym.

W historii tego obszaru znajdziemy wiele ważnych i najczęściej dramatycznych wydarzeń, co nie sprzyjało zachowaniu znaczniejszych zabytków kultury materialnej. Niemniej znajdziemy tu wiele miejsc interesujących pod względem historycznym, a dorobek intelektualny ludzi związanych z tym terenem i zgromadzone pamiątki godne są bliższego poznania. Niewątpliwie największą atrakcją Olsztynka, i jedną z największych na Warmii i Mazurach, jest Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny. Swoją lokalizację pod Olsztynkiem zawdzięcza, nieistniejącemu już, ale niezwykle ważnemu w międzywojennych Prusach, pomnikowi Tannenberg Denkmal. W jego pobliżu, już na początku II wojny światowej, Niemcy utworzyli ogromny obóz jeniecki Stalag I B Hohenstein. Ponad pięćdziesiąt tysięcy ofiar nieludzkiego traktowania, głodu, zimna i chorób spoczywa na Cmentarzu Ofiar Faszyzmu w Sudwie. W roku 2015, otwarto w pomieszczeniach olsztyneckiego ratusza, Multimedialne Muzeum Obozu Jenieckiego Stalag IB oraz Historii Olsztynka. Placówka ma szansę stać się nową, ciekawą atrakcją i jednocześnie pełnić ważną rolę w zachowaniu pamięci o ofiarach Stalagu.

Zachęcam do przeglądania interaktywnej mapy i czytania kolejnych wpisów o atrakcjach Okolic Olsztynka. W sprzedaży jest aktualnie VI wydanie mapy z roku 2013 ? zapraszam na konto Eko_Tur na Allegro