Tannenberg Denkmal vel Reichsehrenmal Tannenberg

W sierpniu 1914 roku rozegrała się w okolicach Olsztynka druga bitwa pod Tannenbergiem; pierwszą była wg literatury niemieckiej bitwa z 1410 r. od dawnej nazwy Stębarka. Wojska Niemieckie pod dowództwem generała Paula Hindenburga rozgromiły rosyjską armię generała Samsonowa. Straty po stronie rosyjskiej były tak znaczne, że armia Samsonowa została wykreślona z rejestru sił zbrojnych imperium carskiego. Do chwili obecnej nie rozwiązana pozostała zagadka zaginięcia rosyjskiej kasy armijnej, która zawierała złote monety, sztandary i okucia.

Po kampanii 1914 roku pozostało na tych terenach wiele cmentarzy wojennych kryjących szczątki zarówno Niemców jak i Rosjan. Przez wiele lat zapomniane, odzyskują obecnie swe pamiątkowe znaczenie. Do lepiej urządzonych i uporządkowanych należą cmentarze koło Orłowa i Drwęcka, ale symboliczne krzyże lub mogiły znajdujemy także w innych miejscowościach.

Dla upamiętnienia wielkiego zwycięstwa Niemcy wybudowali w 1927 r. pod Olsztynkiem, monumentalny pomnik „Tannenberg – Denkmal”, którego sława przyciągała rzesze turystów z całych Niemiec. Na jego terenie organizowano wielkie patriotyczne uroczystości, zwłaszcza w czasach nazistowskich.

Uroczyste otwarcie pomnika Tannenberg Denkmal
Uroczyste otwarcie pomnika
 
Widok ogólny kompleksu Tannenberg-National-Denkmal
Widok ogólny kompleksu
Tannenberg-National-Denkmal

 

 

 

 

 

 

 

Po śmierci Paula von Hindenburga – zwycięskiego dowódcy bitwy pod Tannenbergiem i od 1925 Prezydenta Niemiec (Republiki Weimarskiej) – Tannenberg Denkmal stał się jego mauzoleum, a specjalnym dekretem Hitlera nadano mu specjalną rangę i miano „Reichsehrenmal Tannenberg”

Pogrzeb Hindenburga
Pogrzeb Hindenburga
 
W otoczeniu i w samym pomniku dokonano znacznych zmian.
W otoczeniu i w samym pomniku dokonano znacznych zmian.

 

 

 

 

 

 

 

 

W 25 rocznicę zwycięstwa pod Tannenbergiem, czyli w sierpniu 1939 r. miały się tu odbyć szczególnie podniosłe uroczystości. Dla przybywających na zjazd weteranów I wojny światowej, pobudowano pod Królikowem, tuż za murami pomnika, specjalne miasteczko zlotowe. Do imprezy nie doszło z powodu wybuchu drugiej wojny światowej, a do przygotowanych już barków we wrześniu przypędzono pierwszych polskich jeńców. Tak powstał Stalag I B Hohenstein, jeden z większych obozów jenieckich na terenie Prus Wschodnich. Przewinęło się przez niego kilkaset tysięcy jeńców wojennych z Polski, Rosji Radzieckiej, Francji, Belgii, Holandii, Włoch, a także Czech i Anglii.

Mauzoleum Hindenburga i widoczne nieopodal baraki.
Mauzoleum Hindenburga i widoczne nieopodal baraki.
Tuż za murami pomnika powstał obóz jeniecki Stalag IB Hohenstein.
Tuż za murami pomnika powstał obóz jeniecki Stalag IB Hohenstein.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po monumentalnym „Pomniku Chwały Rzeszy”, jak nazywany był w ostatnich latach swej świetności, pozostały dziś mizerne ruiny pokryte, bujną miejscami roślinnością. Gdyby nie sporadyczne działania jakie podejmowane są lokalnie w Olsztynku trudno było by rozpoznać teren pomnika.

Odsłonięty fragment zewnętrznego muru - piwnice.
Odsłonięty fragment zewnętrznego muru
– piwnice.
Tablica informacyjna przy dawnym wejściu na wzgórze pomnika.
Tablica informacyjna przy dawnym wejściu na wzgórze pomnika.